dilluns, 26 de novembre del 2007

Plan Estratégico para la Plata

La Plata, capital de la província de Buenos Aires, vol aconseguir ser la Capital del Coneixement, per aconseguir aquest objectiu es presenta aquest document, el Plan Estratègico para la Plata, tot demostrant que es tracta d’un procés col·lectiu. Es va presentar un document explicant les línies estratègiques per al desenvolupament de la ciutat amb el treball conjunt del servei públic, privat i els ciutadans.

Es creen les 9 línies estratègiques següents:

La Plata, Ciutat i Regió oberta al món.
La Plata, Capital porta del Mercosur.
La Plata, capital Ambiental del Sud.
La Plata, Capital del Coneixement.
La Plata, Ciutat Educadora i Saludable.
La Plata, Ciutat Solidària.
La Plata, Ciutat Integrada.
La Plata, Municipi participatiu i descentralitzat.
La Plata, Escenari d’igualtat d’oportunitats per a tots els seus habitants.

Per arribar a crear aquestes línies es varen dur a terme un gran nombre de tallers participatius d’on en varen sortir les accions a dur a terme.

És per aquesta raó que el que he trobat més interessant del Pla, és d’insistència que es fa durant tot ell de la participació ciutadana. Així és com ens mostra que tot el procés, és un treball conjunt de tots els agents.
Per altra banda també és molt important tenir en compte que no es tracta de començar de zero, ja que aquesta ciutat i regió ja havia realitzat molt programes, plans i projectes, els quals es varen tenir molt en compte a l’hora de realitzar el Pla que estem estudiant. Està molt bé que s’hagin tingut en compte aquests per al nou Pla.
Com a punt a favor ens trobem amb els autors del Pla conscients de la necessitat de donar-lo a conèixer a través d’accions concretes, com de canals d’informació i difusió. Com a altre aspecte interessant la participació de qualsevol entitat, agrupació, persona...és lliure, és a dir, es pot entrar o sortir del Pla sense que això impliqui cap problema per al mateix.

Per contra el Pla el desenvolupen molts agents i hi participen molts dels habitants, per tant caldrà una perfecta coordinació per a estar ben organitzats i aconseguir els objectius.
També es duen a terme molts tallers i accions, aquests són complicats de coordinar i de fer-ne un seguiment.
S’hi troba a faltar una mica d’organització o més aviat exactitud en les accions i en la forma d’avaluar-les, així com tampoc no explica cap conclusió o resultat de cap acció concreta.

En últim lloc definiria el Pla com a participatiu, sostenible i educacional