dijous, 25 d’octubre del 2007

Resum dels clusters turísticsEn primer lloc, considero els clusters com una manera de segmentar el mercat turístic per a poder-hi treballar amb el coneixent del mercat. Així aplicariem mesures i polítiques adequades i sabriem que és el que s’espera per part del turista.

Un cop llegits tots els articles dona la sensació que es delimiten a un mercat concret, ja que és molt complicat definir uns clusters generals que es puguin aplicar a nivell mundial. Ens mostren dons, una segmentació del mercat, que es pot aplicar en el context en el que s’estudia, això, és molt útil alhora d’aplicar polítiques de planificació concretes en la situació. Per exemple, alhora d’estudiar una regió o població per a aplicar-hi alguna mesura, s’haurà d’estudiar com ens mostren els estudis; pero no ho definiria com a clusters per aplicar-ho a nivell mundial.

Cal tenir en compte l’estudi de Cohen, el qual es basa en 4 grans clusters ( turisme de masses organitzat, turisme independent de masses, l’explorador i el rodamón), aquests segmenten el mercat, uns grups massa grans, aptes per a polítiques turístiques de gran alçada; tot i això són una base molt sòlida per a tots els estudis posteriors que es facin en aquesta direcció.

Així dons al veure totes aquestes diferències entres els articles i les finalitats de cadascun, així com les diferents metodologies per a fer els estudis, agafaré l’estudi de Yannakis i Gibson ja que és l’únic aplicable a nivell global. Es tracta de segmentar en aquests 15 rols:

· Turista de sol i platja.
· Turista de nit; tot aquell que la seva principal motivació és conèixer la vida nocturna del destí i relacionar-se amb gent de l’altre sexe.
· Antropologista; interessat en conèixer la població local, la gastronomia i la llengua del territori.
· Turista de masses organitzat; consumidors de paquets turístics.
· Turista d’aventura; consumidor d’esports d’aventura i d’alt risc.
· Explorador; li agrada explorar nous territoris i l’aventura que això comporta. Dins d’aquest hi inclouria l’arqueologista.
· Turista de luxe; consumidors de resorts de luxe, de clubs de nit i relacionar-se amb celebritats. També el turisme de classe alta hi seria inclós.
· Turista espiritual; per a conèixer-se a ell mateix i el sentit de la vida.
· Turista de masses independent; visita atraccions turístiques individualment, per lliure.
· Turista rodamòn; que es deixa portar d’un lloc a l’altre.
· Turista de relax; s’evadeix de la rutina en llocs tranquils i relaxants.
· Turista esportiu
· Turista d’estudis; viatja per ampliar coneixements, fer cursos, conferències, etc.


Aquests són els clusters que es presenten i que em semblen més extrapolables. Tot i això hi ha algun canvi, ja que dos d’ells el he adherit a altres perque no crec que es puguin considerar com un cluster en si, per el seu nombre.
A part d’aixó hi ha altres articles que et diferencia els clusters segons altres criteris com:

Depenent de la motivació del viatge:
- Shirly Valentine, La seva motivació era trobar l’amor, una experiència romántica.
- Lord Byrontype, que els considerariem els turistes de segona residencia, sempre i quan tinguin bona relació amb la població local. Aquest rol crec que és molt important en el mercat turístic.

En el cas de sol i platja trobo interessant mencionar els segments de :
- Developer tourist: forasters que compren un terreny i hi instal·lacions per ús turístic, sovint l’empresari retorna al seu país d’orígen
- Condo-tourist: juvilats forasters d’un país benestant, es retiren i compren o lloguen una propietat per viure-hi durant llargs períodes de temps, aquest tipus de turisme també és molt important per a tenir en compte.

Depenent d’on es busca la informació: aquesta diferenciació la trobo interessant alhora de destinar uns recursos o altres al marketing, a que ens separa el mercat en planificadors i exploradors.
Dins el turisme cultural, hi ha una diferenciació molt interessant en la que ens afegeix els hereus: Aquells visitants que se senten hereus de la història mostrada en l’element de visita, i per això creuen que és important visitar aquests nodes.
Dins de la natura molt important incloure el rol del turista de Natura: El motiu principal és experimentar la natura i visitar els atractius naturals
En últim lloc trobo interessant diferencia el turisme segons grups socio-demografics, en algunes politiques concretes.

Així dons aquesta seria la meva llista de clusters un cop llegits tots els articles, ho he fet així a la meva manera a que trovaba molta diferencia alhora de segmentar el mercat, ja que es pot fer desde molts punts de vista. Cadascuna útil en la seva situació, pero segons el meu criteri no son extrapolables a nivell mundial. Per tant agafant la base de l’article de Yannnakis i Gibson i afegint-hi nous clusters d’altres articles aconseguiriem una llista mes real.